'Een computer kan in twee seconden zoveel fouten maken als twintig man in twintig jaar' - A.Horowitz

Database Toepassingen en Ontwerp

Vóór u toe bent aan een doeltreffende automatisering van uw administratie en communicatiestromen, staat er eerst een eenmalig maar uiterst belangrijk huiswerk op het programma.

Al uw bedrijfsgegevens moeten verzameld en ingedeeld worden volgens een logische, eenduidige structuur om daarna gecentraliseerd te worden in een digitale database. Pas dan kunnen de verschillende informatiecomponenten functioneel met elkaar gerelateerd worden en slaagt u er in het maximum aan voordelen te halen uit uw informatisering!

Zoekt u een partner die zich kan inleven in uw problematiek?
All Directions kan u helpen, van analyse tot realisatie.

Contacteer ons voor meer informatie.

Verzamel uw informatie in een database

Kies voor een interactieve, dynamische website

Laat u begeleiden door specialisten